Das Projekt Steinkohlekraftwerk Lubmin wurde aufgegeben

Zrezygnowano z planów budowy elektrowni węglowej w Lubminie

Dnia 11 grudnia 2009 roku pani Louise Münter, rzecznik prasowy koncernu Dong Energy,

ogłosiła rezygnację z planów budowy ciepłowni węglowej w miejscowości Lubmin.

Członkowie inicjatyw obywatelskich oraz organizacji ekologicznych mogą teraz odetchnąć i spojrzeć z perspektywy czasu na osiągnięte sukcesy, za którymi tkwi dużo pracy.

Jedno jest pewneprzekonaliśmy się o tym, że nie należy poddawać się i trzeba walczyć do końca.

Inicjatywy obywatelskie rozwiązują się. Ale ich członkowie widzą potrzebę walki o nowe cele, tym razem już w innych organizacjach. I tak w Greifswald powstaje „Forum na temat

przewrotu w energetyce”. Dalsze tematy to zapobieżenie, aby prowizoryczne Składowisko

Odpadów Promieniotwórczych w Lubminie przekształciło się w końcowe składowisko tego

rodzaju odpadów. Bardzo ważnym tematem jest także zakaz nowych technologii przy poszukiwaniu i eksploatacji gazu łupkowego.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim aktywnym zwolennikom i sympatykom naszej inicjatywy za poparcie i owocną działalność.

08.12.2011