11.12.2009: Dong Energy rezygnuje z inwestycji pod Greifswaldem

Rada nadzorcza firmy DONG Energy uchwaliła rezygnację z dalszych badań mających na celu realizację budowy elektrowni w pobliżu Greifswaldu na terenie północnych Niemiec

Alians inicjatyw obywatelskich oraz różnych organizacji ekologicznych oświadcza:

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom i organizacją - w kraju i za granicą -, które udzieliły nam poparcia i w ciągu ostatnich trzech lat walczyły o taki właśnie koniec planów budowy elektrowni. Przyjmujemy z respektem decyzją firmy Dong Energy. Jest to decyzja logiczna i konsekwentna, bo droga prowadząca z powrotem do epoki węgla jest nad Zatoką Greifswaldzką zamknięta.

Negatywne skutki dla całego regionu oraz konsekwentne zaangażowanie mieszkań-ców tych terenów doprowadziły do tego, że koalicja rządowa w kraju związkowym

Meklemburgia-Przedpomorze zmieniła swoje dotychczasowe nastawienie.

W razie gdyby postępowanie zezwoleniowe budowy elektrowni węglowej miałoby być kontynuowanie w jakiejkolwiek formie, to my ze swojej strony zapowiadamy już teraz, że będziemy nadal stawiać opór. Właśnie teraz – w trakcie obecnych rokowań szczytu klimatycznego w Kopenhadze – staje się widoczne, jak ciężko przychodzi rządom krajów przemysłowych konsekwentna realizacja ochrony klimatu. Już dawno nie możemy pozwolić sobie na luksus narodowych inicjatyw klimatycznych. Dlatego też presja oddolna na polityków ze strony obywateli nie powinna się zmniejszać. W tym sensie będziemy nadal walczyć o zaopatrzenie w energię przyjazne dla klimatu i o ekologicznie, ekonomicznie i społecznie trwały rozwój całego regionu.