Banner-KKWL
ALIANS
Żadnej Elektrowni Weglowej w Lubminie

składający się z lokalnych inicjatyw obywatelskich Lubmin, Uznam, Greifswald
i Rugia oraz organizacji ekologicznych BUND i WWFDo rąk                                                           8 czerwiec 2009 r.

Prezydenta Miasta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza 

Janusza Żmurkiewicza
Prezydent Miasta Świnoujścia
Urząd Miasta Świnoujście
ulica Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście


Skutki środowiskowe zaplanowanej elektrowni węglowej w Lubminie


Szanowny Panie Prezydencie,

Jak Panu wiadomo, duński koncern państwowy Dong Energy nosi się zamiarem wybudowania elektrowni węglowej o ilości doprowadzonego ciepła do 3.700 MW w Lubminie przy Zatoce Greifswaldzkiej.

Przeciwko dodatkowemu obciążeniu naszej atmosfery poprzez emisję do 10,6 milio-nów ton tlenku węgla oraz wprowadzaniu do środowiska tłenku siarki, tlenków azotu, rtęci, arsenu, kadmu i niklu powstały w 2007 roku inicjatywy obywatelskie na wyspach Uznam oraz Rugia, w Lubminie i w Greifswaldzie, które zjednoczyły się w ALIANSIE inicjatyw obywatelskich.

W celu uczulania szerszych kręgów społeczeństwa na problematykę budowy elektrowni węglowej na Wybrzeżu, przygotowaliśmy stronę internetową
www.kein-kohlekraftwerk-lubmin.de

Tam na stronie tytułowej można znaleźć wiejącą polską flagę. Chodzi nam o to, aby także naszych polskich sąsiadów poinformować na temat grożącego uszkodzenia naszego regionalnego klimatu poprzez emisję drobnych pyłów ze strony elektrowni węglowej.
Wydruk polskiego teksu w załączeniu. Nasze inicjatywy obywatelskie zebrały 32.000 podpisów powołując do życia inicjatywę ludową i nakłaniając landtag kraju związko-wego Meklemburgia-Pomorze Przednie w Schwerinie do podjęcia tematu budowy elektrowni węglowej.
9000 obywateli, w tym także kilku mieszkańców Świnoujścia, wniosło sprzeciw przeciwko zaplanowanej budowie elektrowni. Stało się to po wyłożeniu do wglądu publicznego poprzez Państwowy Urząd ds. Środowiska i Przyrody ze Stralsundu w kilku punktach dokumentów dotyczących wniosku na budowę elektrowni.
W wyniku wysuniętych obiekcji w miesiącach październik – listopad 2008 roku doszło w Greifswaldzie do licznych publicznych debat. W wyniku tych rozważań wyżej wymieniony Państwowy Urząd ds. Środowiska i Przyrody zażądał od koncernu Dong Energy uzupełninia wniosku o dalsze badania i ustalenia. Listę tych dodatkowych opracowań załączamy wraz z pismem Państwowego Urzędu ds. Środowiska i Przyrody ze Stralsundu z dnia 30 stycznia 2009 roku skierowanym do koncernu Dong Energy. 

W wyniku przeprowadzonych dodatkowych ustaleń koncern Dong Energy przedłożył 8 segregatorów z uzupełniającymi dokumentami koniecznymi w postępowaniu dopuszczeniowym. Ale tych dokumentów Państwowy Urząd ds. Środowiska i Przyrody nie chce już udostępnić szerokiej społeczności. Istnieje zamiar przedłożenia tych dokumentów tylko odnośnym władzom. Dzięki naszej presji Państwowy Urząd ds. Środowiska i Przyrody zgodził się do udostępnienia tych danych w internecie.
Dane te można znaleźć pod

http://www.mvnet.de/cgi-bin/staeun/lubmin/anzeige_lubmin.pl?17

Jesteśmy zdania, że miasta Świnoujście i Międzyzdroje jako nasi bezpośredni sąsiedzi, ale już na pewno warszawskie Ministerstwo ds. Środowiska, mają prawo do wglądu do tłumaczonych dokumentów zawartych w 8 segretatorach przedsiębiorstwa eksploatacyjnego Dong Energy.

Nasze całe Wybrzeże jest zagrożone w promieniu 100 km od Lubmina w swojej funkcji jako rejon wypoczynkowy poprzez emisję drobnych pyłów pochodzących z elektrowni węglowej.

Pan dr Kaufmann z Koserow będący specjalistą medycyny wewnętrznej i chorób płuc
wykazał w swoich publikacjach, że benzopiren zawarty w drobnych pyłach powstałych na skutek spalania węgla może doprowadzić do powstania raka płuc. Tak więc zagrożone jest zdrowie społeczności lokalnej jak też gości szukających wypoczynku w rejonie Wybrzeża.

Krytyczną opinię pana doktora Kaufmanna z dnia 12 kwietnia 2008 roku przysyłamy w załączeniu.

Mamy jeszcze jedną bardzo serdeczną prośbę:

Prosilibyśmy o pomoc przy naświetleniu niebezpieczeństw związanych z eksploatacją elektrowni węglowej w Lubminie. 

Prosilibyśmy o poparcie przy przeprowadzeniu zaplanowanej polsko-niemieckiej demonstracji w dniu 11 lipca na odcinku między przystanią promów miejskich w Świnoujściu oraz molem w Bansinie.

Prosilibyśmy o powiedzenie kilku krytycznych uwag na naszych zaplanowanych mityngach dnia 11 lipca o godzinie 11.00 na granicznym parkingu Świnoujści/Ahlbeck oraz o godzinie 16.00 przed molem w Bansinie. 


Załączamy artykuł - opublikowany dnia 23 maja 2009 roku w „Schweriner Volkszeitung” przez Uwe Reissenweber - wraz z tłumaczeniem. Proszę nie dać się wykluczyć z listy osób uprawnionych do zajęcia stanowiska w sprawie budowy elektrowni węglowej przez Ministerstwo Środowiska Meklemburgii-Przedpomorza. 
Prosimy w zademonstrowanie właśnie teraz w okresie urlopowym – w ramach polsko-niemieckiej demonstracji - naszej wspólnej woli zapobieżenia budowie elektrowni węglowej. 

Jeżeli Pan, Panie Prezydencie, byłby gotowy do wypowiedzi na naszym mityngu, ale nie miałby czasu dnia 11 lipca, to prosimy o propozycję alternatywną, jeśli chodzi o datę.
Z chęcią przybyliśmy do Pana z małą delegacją w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Peter Freygang Karin Kaspar  
Koordinator 1. Sprecherin
Möwenweg 20 Dorfstr. 6
D - 17438 Wolgast D - 17406 Grüssow 
Tel. 03836-237646 T/F. 038372-70803/76930
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


IH_DSCF9286a1.jpg
IH_IMG_0936.JPG
IH_IMG_0979.JPG
IH_IMG_0938.JPG
IH_IMG_0939.JPG
IH_IMG_0940.JPG
IH_IMG_0942.JPG
IH_IMG_0943.JPG
IH_IMG_0966.JPG
IH_IMG_0965.JPG
IH_IMG_0961.JPG
IH_IMG_0980.JPG
IH_IMG_0954.JPG
IH_IMG_0953.JPG
IH_IMG_0951.JPG
IH_IMG_0950.JPG
IH_IMG_0949.JPG
IH_IMG_0946.JPG
IH_IMG_0945.JPG
IH_IMG_0967.JPG
IH_IMG_0968.JPG
IH_IMG_0969.JPG
IH_IMG_0970.JPG
IH_IMG_0974.JPG
IH_IMG_0975.JPG
IH_DSC04521a.JPG
IH_IMG_9059.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow